Život tančí mezi stromy a létá nad městy... s lidmi míjí se.